Dịch vụ: Tư vấn thuế

Công văn 2393 – Không phát sinh thu nhập chịu thuế thì không phải kê khai thuế tạm tính tháng/quý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021 Công văn 2393 /TCT – DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thuế nhận được phản […]

Kế toán xuất khẩu ủy thác

Dịch vụ kế toán Đà Nẵng

Bên giao ủy thác xuất khẩu: Khi bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và số thuế xuất khẩu phải nộp như trường hợp xuất khẩu thông thường. – Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên […]

0386.599.999

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay